Autocad

Podczas rysowania różnych obiektów inżynier często napotyka fakt, że wiele elementów rysunku jest powtarzanych w różnych odmianach i może się zmienić w przyszłości. Elementy te można łączyć w bloki, których edycja wpłynie na wszystkie znajdujące się w nich obiekty. Przechodzimy do badania dynamicznych bloków bardziej szczegółowo.

Czytaj Więcej

Compass-3D jest popularnym programem do rysowania używanym przez wielu inżynierów jako alternatywa dla programu AutoCAD. Z tego powodu istnieją sytuacje, w których oryginalny plik utworzony w programie AutoCAD musi zostać otwarty w kompasie. W tej krótkiej instrukcji przyjrzymy się kilku sposobom przesyłania rysunku z AutoCAD do Compass.

Czytaj Więcej

Ramka jest obowiązkowym elementem arkusza roboczego rysunku. Forma i skład ram regulują normy ujednoliconego systemu dokumentacji projektowej (ESKD). Głównym celem ramki jest przechowywanie danych na rysunku (nazwa, skala, wykonawcy, notatki i inne informacje). W tej lekcji przyjrzymy się, jak utworzyć ramkę podczas rysowania w programie AutoCAD.

Czytaj Więcej

W branży projektowej nikt nie kwestionuje autorytetu AutoCAD, jako najpopularniejszego programu do wdrażania dokumentacji roboczej. Wysoki standard AutoCAD oznacza również odpowiedni koszt oprogramowania. Wiele organizacji projektujących inżynierię, a także studenci i freelancerzy nie potrzebują tak drogiego i funkcjonalnego programu.

Czytaj Więcej

Jeśli AutoCAD nie uruchamia się na komputerze, nie rozpaczaj. Przyczyny takiego zachowania programu mogą być całkiem spore, a większość z nich ma rozwiązania. W tym artykule zrozumiemy, jak uruchomić trudny AutoCAD. Co zrobić, jeśli AutoCAD nie rozpocznie się Usuwanie pliku CascadeInfo Problem: po uruchomieniu AutoCAD program natychmiast się zamyka, wyświetlając główne okno na kilka sekund.

Czytaj Więcej

Podział bloków na oddzielne elementy jest bardzo częstą i konieczną operacją podczas rysowania. Załóżmy, że użytkownik musi dokonać zmian w bloku, ale jednocześnie jego usunięcie i narysowanie nowego jest nieracjonalne. Aby to zrobić, istnieje funkcja „wysadzenia” bloku, która umożliwia edycję elementów bloku oddzielnie.

Czytaj Więcej

Wielu specjalistów woli pracować w programie AutoCAD przy użyciu ciemnego modelu tła, ponieważ ma to mniejszy wpływ na widzenie. To tło jest ustawione domyślnie. Jednak w trakcie pracy może być konieczna zmiana na przykład na światło, aby poprawnie wyświetlić rysunek kolorowy.

Czytaj Więcej

Kursor krzyżowy jest jednym z głównych elementów interfejsu AutoCAD. Dzięki temu operacje wyboru, rysowania i edycji. Rozważ jego rolę i właściwości bardziej szczegółowo. Przypisywanie kursora w kształcie krzyża w polu graficznym Autocad Czytaj w naszym portalu: Jak dodawać wymiary do AutoCAD Kursor w kształcie krzyża wykonuje wiele funkcji w obszarze roboczym AutoCAD.

Czytaj Więcej

Jak każdy inny program, AutoCAD może nie być odpowiedni do zadań, które użytkownik stawia przed nim. Ponadto zdarzają się sytuacje, kiedy trzeba całkowicie usunąć i ponownie zainstalować program. Wielu użytkowników wie, jak ważne jest całkowite usunięcie aplikacji z komputera. Uszkodzone pliki i nieprawidłowości w rejestrze mogą spowodować nieprawidłowe działanie systemu operacyjnego i problemy z instalacją innych wersji oprogramowania.

Czytaj Więcej

Wiązania są specjalnymi intuicyjnymi narzędziami AutoCAD, które służą do dokładnego tworzenia rysunków. Jeśli musisz połączyć obiekty lub segmenty w określonym punkcie lub precyzyjnie umieścić elementy względem siebie, nie możesz obejść się bez powiązań. W większości przypadków wiązania umożliwiają natychmiastowe rozpoczęcie budowy obiektu w żądanym punkcie, aby uniknąć jego kolejnych ruchów.

Czytaj Więcej

Instalacja programu AutoCAD może zostać przerwana przez błąd 1406, który wyświetla okno z napisem „Nie można zapisać wartości klasy do klasy oprogramowania CLSID ... Sprawdź, czy masz wystarczające prawa do tego klucza” podczas instalacji. W tym artykule postaramy się znaleźć odpowiedź, jak rozwiązać ten problem i zakończyć instalację programu AutoCAD.

Czytaj Więcej

Wszystkie operacje w programie AutoCAD są wykonywane w rzutni. Ponadto wyświetla obiekty i modele utworzone w programie. Rzutnia zawierająca rysunki jest umieszczana na arkuszu układu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej wersji AutoCAD AutoCAD - dowiedz się, z czego się składa, jak ją skonfigurować i używać.

Czytaj Więcej

W procesie pracy nad rysunkiem w programie AutoCAD szeroko stosowane są bloki elementów. Podczas rysowania może zajść potrzeba zmiany nazwy niektórych bloków. Używając narzędzi do edycji bloków, nie możesz zmienić jej nazwy, więc zmiana nazwy bloku może wydawać się trudna. W dzisiejszym krótkim samouczku pokażemy, jak zmienić nazwę bloku w AutoCAD.

Czytaj Więcej

Każdy prawidłowo zaprojektowany rysunek zawiera informacje o rozmiarze narysowanych obiektów. Oczywiście AutoCAD ma wiele możliwości intuicyjnego wymiarowania. Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się, jak zastosować i dostosować wymiary w programie AutoCAD. Jak umieścić wymiary w AutoCAD Wymiarowanie Wymiarowanie, rozważ przykład liniowy.

Czytaj Więcej

Strzałki na rysunkach są z reguły używane jako elementy adnotacji, czyli pomocnicze elementy rysunku, takie jak wymiary lub linie odniesienia. Jest to wygodne, gdy istnieją wstępnie skonfigurowane modele strzałek, aby nie angażować się w ich rysowanie podczas rysowania. W tej lekcji zrozumiemy, jak używać strzałek w programie AutoCAD.

Czytaj Więcej

Podczas pracy z programami do rysowania często konieczne jest umieszczenie obrazu rastrowego w polu roboczym. Ten obraz może być użyty jako model dla projektowanego obiektu lub po prostu uzupełnić znaczenie rysunku. Niestety w programie AutoCAD nie można umieścić obrazu, przeciągając go z okna do okna, jak to jest możliwe w innych programach.

Czytaj Więcej

Wyświetlanie rysunku w różnych skalach jest obowiązkową funkcją, którą programy graficzne mają do projektowania. Umożliwia to wyświetlanie wyświetlanych obiektów w różnych celach i tworzenie arkuszy z rysunkami roboczymi. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zmienić skalę rysunku i obiekty, z których składa się AutoCAD.

Czytaj Więcej

W systemie dokumentacji projektowej stosowane są różne rodzaje linii. Do rysowania najczęściej używanych linii ciągłych, kreskowanych, kreskowanych i innych. Jeśli pracujesz w AutoCAD, na pewno natkniesz się na zastąpienie typu linii lub jej edycji. Tym razem opiszemy, w jaki sposób przerywana linia w programie AutoCAD jest tworzona, stosowana i edytowana.

Czytaj Więcej

Kreskowanie stosowane w rysunku stale. Bez obrysu konturu nie można prawidłowo pokazać rysunku wyciętego obiektu lub jego powierzchni fakturowej. W tym artykule omówimy sposób tworzenia kreskowania w programie AutoCAD. Jak zrobić kreskowanie w programie AutoCAD Przeczytaj także: Jak wypełnić AutoCAD 1.

Czytaj Więcej

Obrazy importowane do AutoCAD nie zawsze są wymagane w pełnym rozmiarze - może być potrzebny tylko niewielki obszar ich pracy. Ponadto duży obraz może zachodzić na ważne części rysunków. Użytkownik staje przed faktem, że obraz musi zostać przycięty lub, po prostu, przycięty.

Czytaj Więcej